Blog

รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก

3 เทคนิคเรียนรู้ร่างกาย ก่อนเลือกอาหารเสริมลดน้ำหนักรับประทาน

 

       การได้เรียนรู้ระบบของร่างกายก่อนเลือกอาหารเสริมลดน้ำหนัก ถือว่าสำคัญนะ นั่นเป็นเพราะระบบร่างกายคนเรานั้น ทำงานซับซ้อนและมีความต้องการสารอาหารต่างกัน  ในปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันด้วย และการได้รับอาหารเสริมที่มีปริมาณไม่เหมาะสมกับร่างกาย ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดี

วันนี้มาเรียนรู้ 3 กลุ่มอาหารเสริมลดน้ำหนักเพื่อเลือกทานให้ตรงกับสภาพร่างกายของตัวเองกัน

  1. กลุ่มยับยั้งการดูดซับไขมัน   จะเข้าไปยับยั้งการดูดซึมไขมันและขับออกมา แต่จะยับยั้งได้แค่ 3050 % เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลเสียในแง่นิสัยการกินที่ผิด คิดว่ารับอาหารเสริมกลุ่มนี้แล้วกินอะไรไม่อ้วน  สุดท้ายก็จะไม่สามารถลดน้ำหนักได้  เหมาะสำหรับคนที่สามารถคุมนิสัยการกินอาหารในระหว่างลดน้ำหนัก
  2. กลุ่มยับยั้งการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล เป็นกลุ่มที่เข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซน์บางชนิดที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารน้อยลง ร่างกายจึงไปดึงไขมันสะสมมาใช้แทน  สำหรับคนที่ชอบทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลมาก ๆ และอยากควบคุมน้ำหนัก กลุ่มนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะมาก
  3. กลุ่มช่วยเร่งการเผาผลาญ กลุ่มนี้จะเข้าไปเร่งการใช้พลังงานของร่างกายหรือเร่งการนำไขมันออกมาใช้  แต่มีข้อจำกัดคือ ต้องออกกำลังกาย มิฉะนั้นร่างกายก็ไม่เผาผลาญพลังงาน ดังนั้น จึงเหมาะกับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายควบคู่กับการทานอาหารเสริมไปด้วย

การรู้ภาวะร่างกาย เข้าใจความต้องการของร่างกายใน ขณะนั้น และพฤติกรรมการบริโภคของตัวเองก่อนเลือกอาหารเสริมลดน้ำหนัก ก็เป็นหนึ่งข้อที่สำคัญเพื่อการลดน้ำหนักให้ได้ผลดีที่สุดตามต้องการ

รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก

Leave a Reply