ผลิตเวย์โปรตีน

  • เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท
  • เวย์โปรตีนไอโซเลต
  • เวย์โปรตีน ไฮโดรไลซ์

– เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท  ด้วยวิธีการผลิตเวย์โปรตีนประเภทนี้จะทำให้ได้เวย์โปรตีนที่มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อน ๆ มีกลิ่นและรสชาติตามธรรมชาติเหมือนนม เวย์โปรตีนชนิดนี้จะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนอย่างครบถ้วน ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้ออีกด้วย

– เวย์โปรตีนไอโซเลต เป็นการผลิตเวย์โปรตีนที่นำเอาเวย์โปรตีนชนิดแรกมาผ่านกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้มข้นของเวย์โปรตีนที่สูงมากขึ้นถึง 97 ถึง 98 เปอร์เซนต์เลยทีเดียว และมีราคาที่สูงกว่าเวย์โปรตีนชนิดแรก

– เวย์โปรตีน ไฮโดรไลซ์ คือเวย์โปรตีนที่นำเอาเวย์โปรตีนทั้งสองชนิดนั้นมาผ่านกระบวนการซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งเวย์โปรตีนที่มีโมเลกุลเล็กมาก ๆ ที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายและเร็วที่สุด แน่นอนว่าเป็นเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นที่มีราคาแพงที่สุดในท้องตลาด